ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2566" และนโยบายไม่รับของขวัญ ของ พศจ.พะเยา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf O31 No gift.pdf |
pdf O32 การสร้างวัฒนธรรม.pdf |
pdf O33 รายงานผล.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,739