การประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา

วันที่ 26 มกราคม 2564 นายสมชาย จำปารัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร.วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระครูวรวรรณวิฑูรย์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มจร.พะเยา เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,628