ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระดับอำเภอ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระดับอำเภอ ณ วัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ ส่วนราชการ ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ และจัดกิจกรรมขับเคลื่อนฯ โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,197