พศจ.พะเยา ลงพื้นที่สนองงานคณะสงฆ์ในการตรวจเยี่ยมวัดที่เสนอของบประมาณอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานฯ ลงพื้นที่สนองงานคณะสงฆ์ในการตรวจเยี่ยมวัดที่เสนอของบประมาณอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,739