การประชุมจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาการขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหรือซ่อมแซมอาคารเสนาสนะ รองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โดยมี พระครูโสภณปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม และมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,200