การอบรมพระสังฆาธิการ ทดสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานฯ สนองงานคณะสงฆ์ ในการอบรมพระสังฆาธิการ ทดสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท พร้อมด้วยพระมหาเถระ ประกอบด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ทั้งนี้ มีพระสังฆาธิการ ทดสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ จำนวน 6 รูป พระกรรมวาจาจารย์ผ่านการอบรม จำนวน 36 รูป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,407